လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

ဤအရာသည္ ကၽြႏု္ပ္ျဖစ္သည္ (သတၱဳေပၚက မွတ္တမ္းမ်ားမွ) (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ငါတို႔နာက်င္ခဲ့ရတာေတြကို ဘာမွမျဖစ္ခဲ့သလို
ေျပာျပႏိုင္ပါၿပီ။ ငါတို႔လွမ္းေနေအာင္ ခံခဲ့ရတာကို
ဟာသလုပ္ၿပီး ျပန္ေျပာျပႏိုင္ပါၿပီ။ ငါတို႔အနာတရ
ျဖစ္ခဲ့တာကို ညင္ညင္သာသာ စုတ္သပ္ျပႏိုင္ပါၿပီ
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ငါ့မွာ တစ္ခုခ်င္း
ေျဖခ်ရတယ္။ အသာအယာလုပ္ပါ အဲ့ဒါဆက္ထားတဲ့
ငါ့အရိုးေလးကြဲ႕။

၂၀၁၀-၁၂-၁၇
ညေန ၃း၁၅ နာရီ
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s