လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

သမိုင္းဝင္ပထဝီစာအုပ္ (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

သမိုင္းဝင္ပထဝီ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ဖူးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အဘိုးရဲ့ မိတ္ေဆြ အဘိုးၾကီး တစ္ေယာက္ရဲ့ စာၾကည့္ခန္းထဲမွာ ေတြ႔ခဲ့ဖူးတာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အဘိုးရဲ့ မိတ္ေဆြ အဘိုးၾကီးဟာ သူ႕ဖခင္ဆီက အေမြဆက္ခံ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သမိုင္းဝင္ပထဝီ စာအုပ္ဟာ စကၠဴေတြက ဝါက်င္က်င္ ျဖစ္ေနေပမယ့္ စာလံုးေတြကို ထင္ထင္ရွားရွား ဖတ္ရႈလို႔ ရေနတုန္းပါပဲ။ ကမာၻေျမၾကီး တည္ရွိေနပံု အေစာဆံုး ပံုၾကမ္းကိုလဲ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ထဲမွာ ေတြ႕ၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ သူ႔ကို သမိုင္းဝင္ပထဝီစာအုပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ သမိုင္းဝင္ပထဝီစာအုပ္ကို ကူဗလိုင္ခန္ လက္ထက္မွာ ပံုႏွိပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕သုေတသီေတြကေတာ့ မန္ခ်ဴးဧကရာဇ္ လက္ထက္မွာ ပံုႏွိပ္ခဲ့ၾကတာလို႔ ဆိုၾကရဲ့။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ သူဟာ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ပါ။ သူ႔မွာ တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ ရွားပါးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာ္ျပထားတယ္။ ကုန္းေျမတည္ေနပံုနဲ႔ ေရျပင္တည္ေနပံုကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ကုန္းေျမရဲ့ ေျမသားနဲ႔ ေက်ာက္လႊာမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီကေန႔ေခတ္ ကမာၻ႕ေျမပံုထဲက ျမင့္မားတဲ့ ေတာင္တန္းၾကီး တစ္ခုကို သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ထဲမွာ ပင္လယ္ေရေအာက္ ၾကမ္းျပင္အျဖစ္ ေတြ႕ၾကရတယ္။ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ထဲမွာ ကမာၻ႕ေျမသားျပင္ရဲ့ အလယ္ဗဟိုက အရည္ေပ်ာ္ေနတဲ့ သတၱဳေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတယ္။ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးသြားတဲ့ မီးေတာင္ (၃၂)လံုးနဲ႔ မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ မီးေတာင္ (၁)လံုး အေၾကာင္းကိုလည္း သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ထဲမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္တယ္။ ေပါက္ကြဲၿပီးစီးသြားတဲ့ မီးေတာင္ေတြထဲမွာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္မံေပါက္ကြဲဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ မီးေတာင္ေတြလဲ ပါသတဲ့။ လံုးဝ မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ မီးေတာင္(၁)လံုးကေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွတယ္။ အဲဒီမီးေတာင္ဟာ ဧရာမ ေရျပင္ၾကီးတစ္ခုရဲ့ ေအာက္မွာ ငုပ္လွ်ိဴးတည္ရွိသတဲ့။ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ အဲဒီမီးေတာင္ဟာ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဧကန္မုခ် ေပါက္ကြဲႏိုင္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။

အဲဒီမီးေတာင္ၾကီး ေပါက္ကြဲခဲ့ရင္ ဆဲလ္တစ္ခုတည္းရွိတဲ့ သက္ရွိကေလးေတြကစလို႔ ဧရာမ ေရသတၱဝါၾကီးေတြပါ ေသေက်ပ်က္စီးႏိုင္သတဲ့။ ဒါေပမဲ့ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ကို ပံုႏွိပ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အထိေတာ့ အဲဒီမီးေတာင္ဟာ အလြန္ ေအးစက္ေနဆဲပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ထဲမွာ ကုန္းေျမေပၚက သစ္ေတာေတြ အေၾကာင္းကိုသာမက ေရေအာက္က သစ္ေတာေတြ အေၾကာင္းပါ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ေရေအာက္သစ္ေတာထဲမွာ အပင္ဆိုလည္းဟုတ္ အေကာင္ဆိုလည္း ဟုတ္တဲ့ သက္ရွိေတြ ပါဝင္ေနတယ္။ လူသူေရာက္ရွိဖို႔ အလြန္ေဝးလံ ခက္ခဲတဲ့ ေနရာေဒသ အေၾကာင္းအရာေတြကို သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ထဲမွာ ေတြ႕ရတယ္။ တခ်ိဳ႕သုေတသီေတြက သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္ တခ်ိဳ႕ကို စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တယ္လို႔ ဆိုၾကေပမယ့္ တခ်ိဳ႕သုေတသီေတြကေတာ့ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကေန႔ေခတ္မွာ လက္ခံေနရပါၿပီလို႔ ဆိုၾကျပန္တယ္။ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ထဲမွာ ကုန္းေျမေပၚက သစ္ေတာၾကီးေတြ အေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားတယ္။ ကမာၻဦး လူသားေတြကို ေကာင္းစြာရွင္သန္ ၾကီးျပင္းေစခဲ့တဲ့ သစ္ေတာၾကီးေတြ ျဖစ္သတဲ့။ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ထဲမွာ ေတာင္ေတြကို တိုင္းတာ ေရတြက္ျပထားေပမယ့္ ကိန္းဂဏန္းေတြဟာ ပညာရွင္ေတြကို အျငင္းအခုံ ျဖစ္ေစတယ္။

သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ဟာ တစ္ခ်ိန္က အလြန္ဥာဏ္ရည္ျမင့္တဲ့ သက္ရွိမ်ိဳးစိတ္တစ္ခုက ေရးသားခဲ့တာလို႔ ယံုၾကည္ၾကသူေတြ ရွိတယ္။ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လွ်ိဴ႕ဝွက္သိမ္းဆည္းျခင္း ခံခဲ့ရတယ္လို႔လည္း သူတို႔က ဆိုၾကတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေႏြရာသီ အလြန္ပူအိုက္တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔မွာ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ ရခဲ့တာပါ။ ဘိုးေဘး အစဥ္အဆက္ဆက္က လွ်ိဴ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့တဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူ႕ကို သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္လို႔ ေခၚၾကတယ္။ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ထဲမွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားတဲ့ အကၡရာေတြကို ဖတ္ရႈႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္အဝင္စားဆံုးကေတာ့ သမိုင္းဝင္ ပထဝီစာအုပ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ ေအးစက္စက္ မီးေတာင္တစ္လံုး အေၾကာင္းပါပဲ။

၂၀၁၁-၂-၂၃
ညေန ၅း၂၃ နာရီ
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s