လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

အစက္အေျပာက္ကေလး (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

အစက္အေျပာက္ကေလး
လႈပ္ေနတယ္
ညင္ညင္သာသာေလး
ျဖည္းျဖည္းကေလး
ေႏွးေႏွးကေလး
အခု – ငါအသက္ရွဴေနသလိုေပါ့။ ။

၂၀၁၀-၃-၁၀
နံနက္ ၁၀ နာရီ
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s