လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

လူရႊင္ေတာ္ (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ငွက္ေပ်ာခြံကို တက္နင္းမိၿပီး ေခ်ာ္လဲတယ္
ကၽြန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ၿပီး တဟားဟားရယ္ၾကတယ္
ကၽြန္ေတာ္ျပန္ထ ခါးကိုမတ္ ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္လာ
ေခြးတစ္ေကာင္ ထိုးေဟာင္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ လိုက္ကိုက္
ကၽြန္ေတာ္လွည့္ပတ္ေျပးရ
ကၽြန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ၿပီး လက္ခုပ္လက္ဝါးတိီးၾကတယ္
ကၽြန္ေတာ္ သစ္ပင္ေပၚတက္ေျပး
ကိုင္းဖ်ားနားေရာက္ အဲဒီအခ်ိန္ သစ္ကိုင္းက်ိဳးက်
ကၽြန္ေတာ္လည္း လိမ့္က်ေပါ့
ကၽြန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ၿပီး လက္ေခါက္တရႊီရႊီမႈတ္ၾကတယ္
တအုန္းအုန္းရယ္ၾကတယ္
သူဟာ လူရႊင္ေတာ္ပါ
သူနာက်င္တဲ့အခါ အားလံုးဝိုင္းရယ္ၾကေပတာ။

၂၀၀၉-၆-၁
ေန႔ ၁း၃၀ နာရီ
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s