လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

ငါနဲ႔အျခားတစ္ေယာက္ (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ငါ့အမည္ကို ငါရြတ္ဆိုလိုက္တဲ့အခါ
လူစိမ္းတစ္ေယာက္ရဲ့အမည္ကို ၾကားရသလိုပဲ
မွန္ထဲ
ငါ့မ်က္ႏွာငါျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ
လူစိမ္းတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ရသလိုပဲ
ငါ့အခန္းထဲငါျပန္ေရာက္တဲ့အခါ
လူစိမ္းတစ္ေယာက္ရဲ့အခန္းထဲ ေရာက္ေနရသလိုပဲ
ငါဟာ ငါကိုယ္တိုင္ဟုတ္ပါေလစ
သံသယျဖစ္မိတယ္
ႏို႔ ေနပါဦး
ခုဒီစာဟာ ငါေရးတာ တကယ္ဟုတ္ရဲ့လား။

၂၀၀၅-၇-၁၄
ေန႔လယ္ခင္း
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s