လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

အစာသြပ္မုန္႔ (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

အစာသြပ္မုန္႔လို
ထူထူထဲထဲ အိမ္ထဲမွာ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံရွိၾကတယ္
အစာသြပ္မုန္႔လို
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ ဦးေခါင္းထဲမွာ
အေတြးကိုယ္စီ ရွိၾကတယ္
အစာသြပ္မုန္႔လို
သူတို႔အေတြးထဲမွာ လွ်ိဴ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုစီနဲ႔ေပါ့
သူတို႔ဘယ္ေတာ့မွ
အစာသြပ္မုန္႕ကို မစားၾကဘူး။

၂၀၀၂-၁၂-၁၆
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s