လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

ငါး (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ဘတ္(စ္)ကားမွတ္တိုင္ေအာက္မွာ
ငါးတစ္ေကာင္ ကူးခပ္ေနတယ္
တိမ္တိုက္ထဲမွာ
ငါးတစ္ေကာင္ ကူးခပ္ေနတယ္
ေကာ္ဖီခြက္ထဲမွာလဲ
ငါးတစ္ေကာင္ ကူးခပ္ေနတယ္
ငါ့ဦးေခါင္းထဲမွာ
ငါးတစ္ေကာင္ ကူးခပ္ေနပါေပါ့
ခင္ဗ်ားဦးေႏွာက္ထဲမွာလဲ
ငါးတစ္ေကာင္ ကူးခပ္ေနတာပဲ
မဟုတ္လား
မိုးေကာင္းကင္အျမင့္မွာ
ဧရာမငါးဖမ္းသေဘၤာၾကီးတစ္စင္း
တေရြ႕ေရြ႕
ခုတ္ေမာင္းလာေနရဲ့။

(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s