လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

ကုလားထိုင္ (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

သစ္သားနဲ႔ လုပ္ထားတယ္
ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္းပါတယ္
နီညိဳေရာင္ရွိတယ္
အခန္းထဲမွာ သူ႔ဘာသာၿငိမ္လို႔
ငါတို႔ငယ္ငယ္ကေလးတည္းက ရွိခဲ့တာ
အဘိုးထိုင္ခဲ့တယ္။

၂၀၁၀-၂-၂၆
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s