လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

“……………” (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

၁။
ေကာင္းကင္ၾကီးကို
လူသတ္မႈနဲ႔ တရားစြဲလိုက္မယ္
မိုးၾကိဳးပစ္ခ်ခံလိုက္ရတဲ့
ႏြားေက်ာင္းသားေလးအတြက္

၂။
ကမာၻေျမၾကီးကို
သားဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲလိုက္မယ္
ေသေက်ပ်က္စီးသြားတဲ့
မ်ိဳးေစ့ေတြအတြက္

၃။
ပါေမာကၡၾကီး အိုင္းစတိုင္းကို
ကမာၻဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲလိုက္မယ္
ေရဒီယိုသတၱိၾကြေနတဲ့
အနာဂတ္ေတာင္ကုန္းေတြအတြက္

၄။
ျပတိုက္အိုၾကီးကို
အေယာင္ေဆာင္မႈနဲ႔ တရားစြဲလိုက္မယ္
ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ သကၠရာဇ္ေတြအတြက္

၅။
သိပၸံပညာအေပၚ
မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈနဲ႔တရားစြဲလိုက္မယ္
လမ္းေလွ်ာက္လာေနတဲ့
ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းေတြအတြက္

၆။
စကားလံုးေတြကို
လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားမႈနဲ႔ တရားစြဲလိုက္မယ္
မ်က္စိလည္ေနတဲ့
ခပ္ညံ့ညံ့ကဗ်ာဆရာေတြအတြက္

၇။
ေအးစက္စက္ေဆာင္းညေတြကို
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈနဲ႔ တရားစြဲလိုက္မယ္
ျပန္လမ္းမရွိေတာ့တဲ့ ငါတို႕ရဲ့ အိပ္မက္ေတြအတြက္

၈။
ၾကယ္တာရာေတြကို
အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲလိုက္မယ္
ၿမိဳသိပ္ခဲ့ရတဲ့ ငါတို႔ရဲ့အခ်စ္ေတြအတြက္

၉။
ၿပီးေတာ့ … မွ
မိမိကိုယ္ကိုမိမိ
ထိမ္ခ်န္မႈနဲ႔ တရားစြဲလိုက္မယ္
ေၾကကြဲဖြယ္ခံစားမႈေတြအတြက္။ ။

၁၉၈၈-၂-၂၉
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s