လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

မင္း ဘယ္ကလာသလဲ (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ငါေမးမယ္ မင္းဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘဏ္တိုက္ထဲကလာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ကမာၻဦးေက်ာက္တံုးၾကီးဆီက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ေကာ့ေကးဆပ္ေတာင္တန္းေပၚက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ တိဗက္ကုန္းေျမျမင့္က လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ၾကီးက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ မႏၱေလးေျမာက္ျပင္သူရဲတပ္က လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ တမၸဝတီျပည္ေတာ္သာရပ္က လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ အေဖ့ေခၽြးစက္ထဲက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ အေမ့ေခၽြးခံအိတ္ထဲက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ အေပါစားႏႈတ္ခမ္းနီတစ္ေတာင့္ထဲက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ေအာ္ျမည္ေနတဲ့ ယႏၱရားၾကီးတစ္စင္းထဲက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဦးေခါင္းခြံၾကီးတစ္ခုထဲက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ လက္ဝါးျပင္မွာရွိတဲ့အေရးအေၾကာင္းဆီက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ညေစာင့္အဖိုးၾကီးရဲ့မ်က္လံုးထဲက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ခရမ္းေရာင္လက္ေဗြရာတစ္ခုဆီက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ေျမၾကီးထဲက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယာေၾကာ္ေသးေသးေလးထဲက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ေသနတ္ေျပာင္းဝက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ေဖာင္တိန္တစ္လက္ထဲက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္ၾကီးက လာတာလား
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ အမာရြတ္ၾကီးထဲက လာတာလား။

ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္ကလာသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘယ္မွာေနလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ဘာလုပ္ေနသလဲ
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ မင္းရဲ့ေသြးအမ်ိဳးအစားက ဘာလဲ
ေျပာပါဦးကြယ့္။

ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ မင္းေၾကာင့္ ငါမ်က္ရည္က်ရတယ္
နာက်င္ခဲ့ရလြန္းလို႔ေပါ့
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ မင္းေၾကာင့္ ငါယႏၱရားဆန္ခဲ့ရဖူးတယ္
မြတ္သိပ္ခဲ့ရလြန္းလို႔ေပါ့
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ မင္းေၾကာင့္ ငါေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရတယ္
ရယ္သံေလးတစ္ခုၾကားခဲ့ရလို႔ေပါ့
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ အၿမဲတမ္းနဲ႔ တစ္ခါတစ္ရံမွာ
မင္းအေၾကာင္းကို ငါစဥ္းစားမိပါရဲ့။

ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ မင္းဟာ ေငြေရတြက္စက္ေတြကို
တဝီဝီလည္ေစတယ္။
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ မင္းဟာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို
ျပင္းျပင္းပ်ပ် တန္ခိုးရွိေစတယ္
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ မင္းဟာ တံခါးမ်ားကိုပြင့္ေစတယ္
ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ တိုးတိုးကေလး ငါေမးမယ္
မင္းဟာ ငါ့လိပ္စာကို သိပါသလားကြယ္။ ။

၂၀၁၀-၇-၁၃
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s