လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

ဇာတ္လမ္း (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ဗီလိန္ေတြ တစ္ေယာက္မွ်မရွိၾကေတာ့
ဇာတ္လမ္းစတင္ရာေတာအုပ္ၾကီး
ရိုးတံကိုင္းေတြသာ ထီးထီးေငါထြက္လို႔ေလ
ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံေတြ မွိန္ေဖ်ာ့ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကေခ်ေပါ့
ဇာတ္လိုက္မင္းသားနဲ႔ ဇာတ္လိုက္မင္းသမီး
ျမင္းတစ္စီးနဲ႔ ေတာအုပ္ကိုျဖတ္ၿပီး ခရီးႏွင္ခဲ့
ေပ်ာ္ရႊင္စြာေပါင္းဖက္ခဲ့ၾက သူတို႔ရဲ့သားေျမး
မ်ိဳးဆက္ေတြ တစ္ေယာက္တေလမွ်မရွိၾကေတာ့
သူတို႔လဲ မရွိၾကေတာ့
လက္မွတ္ေတြ စစ္ေဆးသိမ္းဆည္းတဲ့ ရံုေစာင့္အဘိုးၾကီးလည္း
မရွိေတာ့ (ေကြးေကာက္တဲ့ သူ႔ေဆးတံၾကီးက်န္ခဲ့)
ေအးစက္စက္ရံုထဲမွာ လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကတဲ့
ပရိသတ္ေတြ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တေလမွ်
မရွိၾကေတာ့ပါ
ဇာတ္လမ္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမွတ္တမ္းတင္သူ
လူငယ္ေလးတစ္ဦးလည္း အိုမင္းလာကာ ေနာက္ဆံုးမွာ
မရွိေတာ့ပါ
ငါတို႔လည္း မရွိေတာ့ဘူး
ေနာင္အခါတြင္ ဘယ္သူမွ်
ဇာတ္လမ္းအစကို ေျပာျပႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ
သတၱဳပန္ကာေတြ တဝီဝီလည္ေနဆဲ
ေနာက္ခံဂီတက ျမည္ေနဆဲ
ဇာတ္လမ္းက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ။
၁၉၉၀-၈-၁၀
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s