လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

ငါ့ႏွစ္မ်ား (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

တစ္ေထာင့္ကိုးရာရွစ္ဆယ္
မိုးရြာသြန္းျခင္းအတတ္
ေမ့ေလ်ာ့သြားတဲ့ တိမ္တိုက္မ်ား
ငါ့ေကာင္းကင္မွာ က်က္စားတဲ့ႏွစ္ေပါ့။

တစ္ေထာင့္ကိုးရာရွစ္ဆယ့္ေလး
ကိုယ့္ရနံ႔ကိုယ္ ရွဴရႈိက္ၿပီး
အၾကီးအက်ယ္ေမ့ေမ်ာသြားတဲ့ႏွစ္ေလ။

တစ္ေထာင့္ကိုးရာရွစ္ဆယ့္ရွစ္
သံပုရာသီးနဲ႔ ငါးမွ်ားတဲ့ႏွစ္ျဖစ္တယ္။

တစ္ေထာင့္ကိုးရာရွစ္ဆယ့္ကိုး
ေသြးေႏြးပင္လယ္ၾကီးမ်ား
ေလာင္မီးက်ေနတဲ့ ငါ့ကိုယ္ေပၚမွာ တြားသြားတဲ့ႏွစ္ပဲ။

တစ္ေထာင့္ကိုးရာကိုးဆယ့္တစ္
ဝံပုေလြအံသြားတစ္ေခ်ာင္းကို ဝယ္ယူမိတဲ့ႏွစ္ကြယ္။

တစ္ေထာင့္ကိုးရာကိုးဆယ့္သံုး
ဆပ္ကပ္ၾကိဳးတန္းေပၚမွာ
ေသရည္ျပင္းျပင္းမူးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြပါ။

တစ္ေထာင့္ကိုးရာကိုးဆယ့္ငါး
ကိုယ့္ေဝဖဲကိုယ္ဘူက်တဲ့ႏွစ္ပ။

တစ္ေထာင့္ကိုးရာကိုးဆယ့္ေျခာက္
ေလကိုထြန္ယက္ၿပီး
မုန္တိုင္းကို အၾကီးအက်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့ႏွစ္ျဖစ္တယ္။

ႏွစ္ေထာင္ျပည့္
ဝိညာဥ္တစ္ျခမ္းပဲ့က်
သတၱဳနဲ႔ ဖာေထးခဲ့ရတဲ့ႏွစ္ကြယ့္။

ႏွစ္ေထာင့္ငါး
ေပ်ာ္ရႊင္မႈပံုျပင္မွာ
ရႈိက္သံတိုးတိုးၾကားခဲ့ရတဲ့ႏွစ္ပါ။

ႏွစ္ေထာင့္ကိုး
သဲပြင့္ကေလးထဲဝင္ေရာက္
ငါ့အိမ္ဆီျပန္ေရာက္သြားတဲ့ႏွစ္ေပါ့။

ႏွစ္ေထာင့္တစ္ဆယ္
ဝါက်အသစ္စက္စက္မ်ား
လက္ဖဝါးထဲေရာက္လာတဲ့ႏွစ္ပါတကား။ ။

၂၀၁၀-၁-၂၁
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s