လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အရင္းမေက်လည္း အပ်င္းေျပစရာ (ေနထြန္းႏိုင္)

Leave a comment

ရြာထဲ သူပုန္ ဝင္လာတဲ့ အတိုင္းပဲ။ ခင္ဗ်ား ေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ရယ္တာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္ ေနမေကာင္းတုန္းက ေနမေကာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။
အခု ကၽြန္ေတာ္ ေနေကာင္း ေနျပန္ေတာ့ ေနေကာင္းတာ မဟုတ္ျပန္ဘူး။
ပဲ့ဆင္းသြားတာ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ထည္ မဟုတ္ဘူး ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္လား။
ဟိုတုန္းကလို လမ္းေတြဟာ လြမ္းစရာမေကာင္းဘူး။
ေကာင္မေလးေတြကေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္။ ေျပာတယ္ မဟုတ္လား။
ရြာထဲ သူပုန္ ဝင္လာတဲ့ အတိုင္းပဲ။ ခင္ဗ်ား ေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ရယ္တာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္ ေနမေကာင္းတုန္းက ေနမေကာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။
အခု ကၽြန္ေတာ္ ေနေကာင္း ေနျပန္ေတာ့ ေနေကာင္းတာ မဟုတ္ျပန္ဘူး။
ပဲ့ဆင္းသြားတာ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ထည္ မဟုတ္ဘူး ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္လား။
ဟိုတုန္းကလို လမ္းေတြဟာ လြမ္းစရာမေကာင္းဘူး။
ေကာင္မေလးေတြကေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္။ ေျပာတယ္ မဟုတ္လား။
ေပ်ာ္တယ္ ဟုတ္သလား။ ဒီလို ဟုတ္သလားဆိုေတာ့။ ဟုတ္ျခင္း၊ မဟုတ္ျခင္း။

ကၽြန္ေတာ္ စာမေရးျဖစ္ဘူး။ မေရးျဖစ္တာက စာ။ မေတြးျဖစ္တာ ကဗ်ာေပါ့။
အေမနဲ႕ရြာကို လြမ္းတယ္။ ခင္ဗ်ားဆိုတဲ့ သီခ်င္း ခင္ဗ်ား အလိုက္ ခင္ဗ်ားအၾကိဳက္။
မေတာ္တဆ ျဖစ္သြားခဲ့တာဗ်ာ။ ရာသီပန္းေတြ စံုညီပြင့္ၾကတုန္း အခိုက္ျဖစ္ေနတာ။
ခင္ဗ်ားက အိမ္ျပန္ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က မႈန္ျပာရီမိႈင္း ရိုင္းခ်င္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ေလွ်ာက္တဲ့ လမ္းက ေျမသားအတိဆိုတာ ခင္ဗ်ားဘက္က ေမ့ေလ်ာ့သြားတာ။
ခင္ဗ်ားတို႕ဆီမွာ ေျမသားရွိရင္ ခင္ဗ်ားႏႈတ္က ဒီစကား ထြက္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ေျမသား တစ္ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ စိုက္ထားလိုက္တဲ့ သံပရာပင္ ဟုတ္သလား။
ၾကီးေလ ခ်ဥ္ေလ။ ေနာက္ဘဝ ေရာက္ရင္ ေျပာဖို႕ ပံုျပင္ေတြက ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ တစ္ပံုတပင္။
ခင္ဗ်ားတို႕ တယ္လည္း ၾကိဳးစားၾကပါလား။ ဟိန္းျမတ္ေဇာ္၊ ဟိန္းျမတ္ေဇာ္။
ဒီတစ္ေၾကာင္းတည္းနဲ႕ ကဗ်ာလုပ္ပစ္တယ္။ ထူးမျခားနားက ၾကိဳးသီခ်င္းလား၊ သီခ်င္းခန္႕လား။
ကၽြံထြက္သြားတာ ခင္ဗ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္။ လွ်ာႏွစ္ခြရွိတာ ေျမြေဟာက္၊ မွားမလား၊ မွန္မလား။
ေျမြကစားတာမ်ားေတာ့ အလြန္ ကၽြမ္းက်င္ဆိုပဲ၊ ငယ္တုန္းကေတာ့ စကၽြမ္းၾကီးဆို။
ထိပ္ေရာက္တာနဲ႕ ေျမြျမိဳေတာ့တာပဲ။ တက္ရင္း၊ ဆင္းရင္း၊ ျမိဳရင္း၊ က်ရင္း။
စကတည္းက အဆင္မလွတာ အခုမွမဟုတ္တာပဲ။ ဂဏန္းလွလည္း ေျမြျမိဳခံရတာပဲ။
ခင္ဗ်ားေျပာသလို ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ နားလည္ဖို႕ အႏိုင္ႏိုင္ပါပဲ။
အရင္းမေၾကလည္း အပ်င္းေျပစရာ အရူးေတြမ်ားလာတဲ့ ကမာၻ ဆိုတဲ့အတိုင္း။
ဒီတစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပန္ေတြ႕ရင္ ဖေရဇာမွာ သေရစာေတြ အဝစားၾကမယ္။

မတ္လ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s