လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ရြာရိုးကိုးေပါက္ (ေနထြန္းႏိုင္)

Leave a comment

ဒီလိုပါ ဒီေန႕ ကၽြန္ေတာ္ ရြာရိုးကိုးေပါက္ ေလွ်ာက္သြားတယ္
ရြာရိုးကိုးေပါက္ ကၽြန္ေတာ္ဘာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္သြားရသလဲဆိုတာ
ရြာရိုးကိုးေပါက္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က ေလွ်ာက္သြားလိုျခင္းျဖစ္တယ္
ရြာရိုးကိုးေပါက္ေလွ်ာက္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းကလည္း ရြာရိုးကိုးေပါက္ပဲျဖစ္တယ္။

ရြာရိုးကိုးေပါက္လမ္းေတြေပၚမွာ ရြာရိုးကိုးေပါက္လူေတြ အမ်ားၾကီးပဲ
ရြာရိုးကိုးေပါက္လမ္းေတြေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးကားေတြျဖတ္သြားၾကတာရွိတယ္
ရြာရိုးကိုးေပါက္စကားေတြ အရည္မရ အဖတ္မရ ဆိုေျပာၾကတယ္
ေမ့တတ္ၾကတဲ့ ရြာရိုးကိုးေပါက္လူေတြ ေမ့ၾကပါေစေတာ့
ရြာရိုးကိုးေပါက္ လမ္းေတြေပၚမွာ ေစ်းအေပါဆံုးစားေသာက္ဆိုင္ေတြဖြင့္ထားၾကတယ္
ေသာက္တလြဲ လြဲျပီးရင္းလြဲေနတဲ့ ရြာရိုးက တိုးမေပါက္ေတာ့ဘူးလား
ရြာရိုးကိုးေပါက္ အေကာင္းဆံုးကားစီးသူေတြက ေစ်းအေပါဆံုးဆိုင္ထဲ၀င္စားၾကတယ္
ရြာရိုးကိုးေပါက္ ျဖစ္တာမ်ား လာေျပာေနရေသး
ရြာရိုးကိုးေပါက္ လမ္းေလွ်ာက္သူေတြလည္း ေစ်းအေပါဆံုးဆိုင္ထဲထိုင္စားၾကတယ္
ရြာရိုးေပါက္ တိုးေပါက္တယ္ဆိုတာ သိဖို႕ေကာင္းတယ္။

ခင္ဗ်ားဘယ္ကျပန္လာသလဲ ရြာရိုးကိုးေပါက္ကပါ
ခင္ဗ်ားဘယ္ကိုသြားမွာလဲ ရြာရိုးကိုးေပါက္ဆီပါပဲ
ရြာရိုးမွာ ကိုးေပါက္ရွိတာ ေလာင္းကစားသမားမဟုတ္လည္းသိတယ္
ကိုးေပါက္စလံုး ရြာရိုးၾကီးပဲဆိုရင္ေတာ့ ရြာသူေႏွာက္တာပဲ
ဒီလိုပ္ခင္ဗ်ာ ယပ္ေတာင္ေလးခတ္လို႕ ရြားရိုးေပါက္မ်ား ပြင့္မလား
ဒီလူႏွယ့္ ရြာရိုးကိုးေပါက္ အကုန္ဖြင့္ထားသားပဲ၊ ေတာ္ေတာ္ေျပာရခက္တဲ့လူ
ရြာရိုးသေဘာ ရြာရိုးေဆာင္တာ ကိုးေခါက္ေတာင္ မကေတာ့ဘူး
လာမေျပာနဲ႕၊ လာမေျပာနဲ႕ေတာ့၊ လာမေျပာပါနဲ႕ေတာ့
ရြာရိုးကိုးေပါက္ ေရာက္သေလာက္ပဲ ေလွ်ာက္ျပစမ္းခ်င္တယ္။

ဒီလိုပါ ဒီေန႕ ကၽြန္ေတာ္ ရြာရိုးကိုးေပါက္ ေလွ်ာက္သြားတယ္
ရြာရိုးကိုးေပါက္ ကၽြန္ေတာ္ဘာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္သြားရသလဲဆိုတာ
ရြာရိုးကိုးေပါက္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က ေလွ်ာက္သြားလိုျခင္းျဖစ္တယ္
ရြာရိုးကိုးေပါက္ေလွ်ာက္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းကလည္း ရြာရိုးကိုးေပါက္ပဲျဖစ္တယ္။

ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္။
Image Source: HubbleSite – IC 418

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s