လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကမာၻကဗ်ာအေဝး (ေနထြန္းႏိုင္)

1 Comment

ရင္ညြန္႔အထက္
ငါ့ မ်က္ႏွာက်က္နဲ႔ ခုနစ္ေပ
ငါ့ အဲကြန္းနဲ႔ ငါးေပခြဲ
ရင္ညြန္႔ယွဥ္လ်က္
ငါ့ တံခါးေပါက္နဲ႔ အလ်ား တစ္ဆယ့္တစ္ေပ
ငါ့ ေရွ႕နံရံနဲ႔ သံုးေပ
ငါ့ နံေဘး နံရံနဲ႔ တစ္ေပခြဲ
ငါ့ ေနာက္ေက်ာ နံရံနဲ႔ ငါးေပ ေလးလက္မ
ေရမစုိ/ မထိခုိက္/ ႀကဳိးတပ္ မမွားေအာင္သာ ဂရုစုိက္ပါ
က်န္တာ ဘာမွ တာ၀န္မယူပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂။

One thought on “ကမာၻကဗ်ာအေဝး (ေနထြန္းႏိုင္)

  1. whow this is the matrix guy they r talking bout sooo nice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s