လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပန္းေရာင္ႏွင္းဆီပြင့္ (သို႔မဟုတ္) မာရီယာ - ငယ္ငယ္ (ေက်ာက္ဆည္)

ေယာနသံ – ငယ္ငယ္ (ေက်ာက္ဆည္)

1 Comment

စိတ္ကူးမွာ မိုးရြာသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္မက္မွာ လသာသည္ျဖစ္ေစ
ပရိသတ္ေပးေသာ ဆုသည္သာ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္၏။
ဓားခုတ္ရာ လက္ဝင္လွ်ိဴသည္ျဖစ္ေစ၊ အငွားဗိုက္ႏွင့္ ဓားထိုးခံသည္ျဖစ္ေစ
ဘဝဆိုတာ ကိုယ့္ဒဏ္ရာ ကိုယ္ျပန္ရွာရသလို
မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ဒုကၡိတပ်ားတုပ္သည္ျဖစ္ေစ
ငါ့ဆႏၵ ငါ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပယ္ခ်ေနခဲ့ရ
သိုသိုသိပ္သိပ္ဝမ္းနည္းရတဲ့အခါတိုင္း မရြာျဖစ္တဲ့ မိုးတခ်ိဳ႕ကို သတိရတယ္
ေပ်ာ္ဝင္စီးေမ်ာမႈေတြကို အားလပ္ခ်ိန္နဲ႔ မကန္႔သတ္ႏိုင္တဲ့အခါ
လက္ညႈိးေတြရဲ့ ေရွ႕မွာ တဝဲလည္လည္
မမက္သင့္တဲ့ အိပ္မက္တခ်ိဳ႕ထဲ
စိတၱဇနာမ္ေတြက တိမ္လိုပဲ မေရရာေပမယ့္ အေသအခ်ာရွိတယ္
သံသယဆိုတာ ဘယ္ေရလႈိင္းဖဲ့ဖဲ့ မပဲ့တာမ်ိဳးလား
ေန႔ရက္ေတြအတြက္ တူညီဝတ္စံုကို ကမာၻဦးကတည္းက အသံုးမျပဳခဲ့ဘူး။
အမည္းသက္သက္ကို ထင္ျမင္မွ အျဖဴသက္သက္ကို ေက်နပ္ေစခဲ့
ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ျဖစ္လာတဲ့ စိတ္ကူးေတြက
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အလြဲေတြနဲ႔ အသားယူ
အရိုးအရင္းဆိုတာ ရာစုသစ္ရဲ့ ေနာက္ဆံုးဗီဇ
နယ္ေျမအသစ္ကို ေျခဆန္႔ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးနဲ႔
အေညာင္းမိသြားတ့ဲအခါ။

(ပန္းေရာင္ႏွင္းဆီပြင့္ (သို႔မဟုတ္) မာရီယာ – ငယ္ငယ္ (ေက်ာက္ဆည္)။ ၂၀၁၂ – ပန္းသာႏုစာေပ။)

One thought on “ေယာနသံ – ငယ္ငယ္ (ေက်ာက္ဆည္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s