လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပန္းေရာင္ႏွင္းဆီပြင့္ (သို႔မဟုတ္) မာရီယာ - ငယ္ငယ္ (ေက်ာက္ဆည္)

အေရာင္လြင့္လိပ္ျပာ – ငယ္ငယ္ (ေက်ာက္ဆည္)

Leave a comment

တစ္ဆိတ္ေလာက္ စံုစမ္းပါ ခ်ေကၽြးတာလား၊ မွ်ားတာလား
ဆာေလာင္မႈကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ပုပ္သိုးမႈအေရအတြက္မ်ား
ေမႊပါ၊ ေႏွာက္ပါ၊ ခေလာက္ပါ၊ တခ်ိဳ႕စိတ္ခံစားမႈေတြက ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဖို႔ မလို
အရာရာတိုင္းကို တြဲဖက္ဖို႔၊ ေရာစပ္ဖို႔
ျပင္တိုင္း ေကာင္းဖို႔ မလြယ္လည္း ပ်က္တိုင္း ျပင္ဖို႔ေတာ့ ၾကိဳးစားရမွာပဲ
ဆြဲေခၚသြားပါ ေသြဖည္ျခင္းေတြရဲ့အေဝး တိုက္ဆိုင္ျခင္းေတြရဲ့အေဝး
ရက္စက္ေျဖာင့္မတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း တခ်ိဳ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ား မသြားႏိုင္
အသံုးမဝင္ျခင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေရးပါေနပံုေထာက္ရင္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားရဲ့ အစြန္းတစ္ဖက္၊ ပိုလွ်ံမႈမ်ားရဲ့ ကမ္းတစ္ဖက္
ေအးစက္စက္အားနည္းခ်က္ေတြက ငါ့ကို ေပါ့ျပက္ျပက္ ျဖစ္ေစခဲ့သလား
အသံတိုင္း စကားမ်ား ဟုတ္၊ မဟုတ္
ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္မရွိေလာက္ေအာင္ ပြင့္ဖတ္ေတြလို ေပ်ာ့ဖတ္
လိုအပ္လာရင္ ကိုယ့္အဆိပ္ကိုယ္ ေဖာ္စပ္တတ္ရမယ္
မရြံ႕မေၾကာက္ ေမာ့ေသာက္တတ္ရမယ္
ေညာင္းေဆြးေနတဲ့ လြယ္ပလိုင္းထဲမွာလား၊ ဝါးက်ည္ေတာက္ထဲမွာလား
အလင္းေၾကာင့္ လြင့္သြားတဲ့ စိတ္ကူးတခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ဖူးလို႔
တိမ္ထူေသာ မနက္ခင္းမ်ားနဲ႔ အပ်င္းၾကီးေသာ ရႈခင္းမ်ားၾကား
မီးေတာက္တစ္ခုအတြက္ အဟန္႔အတားဆိုတာလည္း ေလာင္စာ
အရွိန္အဟုန္ဆိုတာလဲ ေလာင္စာ
သူ႔မူကိုယ့္မူ မူမတူ အျမွာက္အစားနဲ႔ အေရထူေနတဲ့ ဘဝေတြ ေတာက္ၾကြားလာတဲ့အခါ
စိတ္ျဖင့္ လိုက္ဖက္ေသာ အေရာင္မ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝတ္ဆင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသးသေရြ႕
မရွိမျဖစ္ဆိုတာေတြကိုပဲ လက္ခုပ္နဲ႔ ခပ္ေသာက္ေနရ
အေဖ႔ကၽြန္းသီးႏွံမ်ားနဲ႔ အေမ့ဆိုင္ခန္းေလးထဲ ပိုးေကာင္ေတြလို ကလိုင္ေဖာက္
အားပါးတရ ရယ္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ ၿပံဳး
ေလာကကို ကူညီလိုက္ပါဦးလား
အေၾကာက္တရားဟာ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး
မလာခဲ့နဲ႔ မိတ္ေဆြ
ဒီအရပ္က ေျမြဆိုးထြက္လို႔။

(ပန္းေရာင္ႏွင္းဆီပြင့္ (သို႔မဟုတ္) မာရီယာ – ငယ္ငယ္ (ေက်ာက္ဆည္)။ ၂၀၁၂ – ပန္းသာႏုစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s