လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဗ်ာဆန္ေနျခင္း (ေဇယ်ာလင္း)

ငါေနတဲ့ၿမိဳ႕နဲ႔ ငါဟာ ဇာတ္လမ္းေတာ့ရွိတယ္ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ငါညာတာ။ ငါတစ္ေယာက္တည္းက်န္ခဲ့မွာစိုးလို႔ ငါညာတာ။
မင္းသိျပီးသား မဟုတ္တာ ဘာလဲ။ ငါလည္း မင္းလို ငိုေနတာ။ အဲဒါလား။
အဲဒီလမ္းေထာင့္မွာ ငါလည္းခ်ိဳးေကြ႔လိုက္တာပဲ။ ငါ့မွာ ဘ၀ပါရမီ
လံုးလံုး မရွိသေလာက္ပါပဲ။ မိုးမီးေလာင္ေနျပီလို႔ ငါ မေျပာခဲ့ပါဘူး။
၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးေရွ႕မွာ ငါရပ္ေနေသးတယ္။ ငါတစ္ေယာက္တည္း
မဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာငါ့ေနာက္ဆံုးေဆးလိပ္ပဲ။ မင္းေျပာတာငါ
နားလည္တယ္၊ မင္းကို ငါနားမလည္ဘူး။ အနာဂတ္ကိုငါ
ေတြးၾကည့္တယ္လို႔ေျပာရင္ ငါညာေနတာပဲျဖစ္တယ္။ ငါ့ပံုငါ
႐ိုက္ျပီး တစ္ပံုမွမႀကိဳက္လို႔လႊင့္ပစ္လိုက္ေသးတယ္။
ငါလည္းေရလိုပါပဲ။ ငါလည္းေရလိုတာပဲ။
ညေကာင္းကင္ႀကီးကို အိပ္မေပ်ာ္လို႔ ငါစိတ္ကူးၾကည့္တယ္။
ငါလုပ္ရမယ့္အလုပ္ကို ငါလိုက္လိုက္ဖ်က္ေနတာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီ။
ငါ့ကိုငါေသ့ာခတ္လိုက္တယ္။ ငါ့ကိုငါႏွဴးၾကည့္တယ္။
ငါဟာတစ္ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ဘာလဲဆုိတာေျပာပါဦး။
ငါလူေတြကို နာမည္ေတြနဲ႔တြဲမမွတ္မိေတာ့ဘူး။
ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိဳ႕ကိုမွတ္မိတယ္။ ငါမသိတဲ့သူေတြ။
ငါေျပာတယ္၊ သြားစို႔၊ ထစို႔၊ ေနာက္က်ေနျပီ ငါ ေျပာတယ္။
ငါ့မွာ လုပ္စရာေတြ ရွိတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္စရာေတြ ရွိတယ္။
စာေမးပြဲခန္းေရွ႕ ငါ ေနာက္က်မွ ေရာက္သြားတယ္။
အဲဒီအမႈဟာ ငါ့နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ အဲဒါ ငါ့ေသြးမဟုတ္ဘူး။
ငါေရာက္သြားေတာ့ ျမိဳ႕ဟာ ေခါင္းမွာ အျပာေရာင္ စပ်စ္သီးေတြ ပန္လို႔။
၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာ ငါ့မွာမွ်ေ၀ေလာက္စရာမရွိပါဘူး။
ငါဟာ ပီယေဆးေဆာင္တယ္လို႔ ငါကိုယ္တိုင္ ေျပာလိုက္လို႔လား။
လာပါ။ မင္းသြားလိုတဲ့အထိ ငါ တစ္၀က္ေလာက္ ပို႔ေပးမယ္။
ငါဟာ အျမဲတမ္း တစ္ေနရာရာမွာပဲ တန္႔တန္႔ေနတယ္။
သမိုင္း၀င္ လမ္းတစ္လမ္းကို ငါ ျဖတ္ကူးလိုက္တယ္။
ငါ့ကိုငါ ေဇာက္ထိုးလွန္ျပီး လႈပ္ခါပစ္လိုက္တယ္။
ငါ့အိပ္ခန္း ျပတင္းကေနပဲ ျမိဳ႕တစ္ဖက္နဲ႔ ခ်စ္မႈျပဳတယ္။
ငါဒီမွာ နည္းနည္း မွားယြင္းၾကည့္ခ်င္ပါေသးတယ္။ ခြင့္ျပဳပါ၊
ငါ လာေနလို႔ပါ။

(ကဗ်ာဆန္ေနျခင္း – ေဇယ်ာလင္း။ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.