လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အနမတဂၢ - ၿငိဏ္းေဝ

နာမည္ေက်ာ္ၾကားမွု သတင္းၾကီးမွု ေခါင္းေဆာင္ ဘာမွမလိုခ်င္ လိုခ်င္စိတ္မရွိ ဒါဟာေသခ်ာမွု အခုျဖစ္မွုျဖစ္တယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

Leave a comment

ငါေသမွာပဲ။တစ္ညလံုးလည္း အိပ္မရဘူး ၃၄၅ည အိပ္ေဆးေသာက္ဖို႔ စိတ္မရွိဘူး လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ စိတ္မရွိဘူး ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ က်န္းမာေနတာ ဘာအဓိပၸာယ္ရွိလို႔လဲ ဝက္တစ္ေကာင္လို ငါလား ေငြကို ႏွစ္၅၀လံုးလံုးျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေနခဲ့တဲ့ အေျခအေနကို ဟာသအလြမ္း ဒါမွမဟုတ္ အလြမ္းဟာသ ဒါမွမဟုတ္ စိမ့္ထြက္မ်က္ရည္ ဒါမွမဟုတ္ ပုလဲမီးေတာက္ ဒါမွမဟုတ္ ေၾကကြဲတိမ္တိုက္ျဖဴျဖဴလို ့အဓိပၸာယ္ဗဟုျပဳႏိုင္တယ္ ေတာ္ရံုတန္ရံုလူမႈေရွာင္ရွားမႈထက္လြန္တဲ့ ဥာဏ္နဲ ့ကင္းကြာမႈကို သေဘာေပါက္ရင္ ေတာ္ရံုတန္ရံု ေ၀ဒနာေပါက္ကြဲမႈကို ဥာဏ္နဲ႔ၿငိမ္သက္တတ္ရင္ ေတာ္ရံုတန္ရံု စာသားစီစဥ္မွုကို စူးနစ္ခ်ဥ္လက္နက္ ဥာဏ္သက္ေျခၾကြတတ္ရင္ ေတာ္ရံုတန္ရံု ဘာသာေဗဒကို စိတၱေဗဒနက္ရွိဳင္းမွုေရာက္ေအာင္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္စြမ္းရင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈဆိုတာ အဘိဓာန္မွာ မရွိေတာ့ပါ ဒါဟာေသခ်ာမွုျဖစ္တဲ့ အဓိပၸာယ္ဗဟုျဖစ္မႈ ဒါကို မေသခ်ာလို႔ သာမန္အားျဖင့္ ဒီကြန္စရပ္ရွင္းသမားေတြက အေရျပားအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ေလ့ရွိတယ္ ပညာေရးဟာ ေနရာတိုင္းမွာရွိတယ္ ယံုဖို႔ လိုအပ္တယ္ က်င့္ဖို႔ လိုတယ္ ၾကံဆဖို ့လိုတယ္ လိုမွလုပ္မယ္ဆိုရင္ Green Peace အဖြဲ ့ဆိုတာ မရွိဘူး ေလာကမွာ ပိုတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ လိုတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ ဖြက္တယ္ဆိုတာ ဘာလဲ ပုန္းတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ ျပီးေတာ့ သတၱိဆိုတာကို လက္ေတြ႔ျပပါ (ဆရာ ယေန႔ အလြန္ဖ်ားေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္ပါတယ္ ဆရာ အလြန္ဖ်ားေသာေၾကာင့္ ယေန႔ ေက်ာင္းပိတ္ပါတယ္။ ထိုစာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းမွာ ယေန႔သည္ သတၱိျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ပါတယ္)
သဒၵါေဗဒပညာရွင္ အဓိပၸာယ္ေဗဒပညာရွင္မ်ား ျပင္းခံုစြာရႊင္လန္းၾကပါေစ ထာ၀ရေလးစားမႈျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ 2010


(အနမတဂၢ – ၿငိဏ္းေဝ။ ကမာၻ႔နာရီၾကီးစာေပ – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၂။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s