လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

An Untitled Life: A Potrait of Maverick Myanmar Artist Rahula (ရွင္ေဒဝီ)

3 Comments


ဘယ္ဘဝပဲေရာက္ေရာက္ ပန္းခ်ီဆရာ ျဖစ္ပါရေစလို႔ပဲ ဆုေတာင္းတယ္

If there’s reincarnation, I wanna come back as a painter..”

– ရာဟုလာ (1946-2011)


Directed & edited by Shin DaeWi
Video Src: Vimeo
Image Src: Imaginary Clouds

3 thoughts on “An Untitled Life: A Potrait of Maverick Myanmar Artist Rahula (ရွင္ေဒဝီ)

 1. မနက္က ၾကည့္လို႔ရေသးတယ္…
  အခုညက် ဘာမွမရွိေတာ့ပါလား..
  အိမ္က ခခ က abstract ပဲၾကိဳက္၏။

  • ရေနပါတယ္ ကိုျမရ့ဲ။ နည္းနည္းေခ်ာ့ေခၚၾကည့္ေလ။ (Abstract ခခကို အေလးလွမ္းျပဳ)

 2. ဟုတ္….ဟုတ္…
  အခုရျပီ..။
  သူအိပ္ျပီ..။
  ေနာက္ေန႔ေပါ့..။
  သူက ကေလးကလား abstract ပါ..။
  သူဆြဲတာေတြ ၾကည့္လို႔ နားမလည္ပါဘူး။ ေက်ာင္းက ဆရာပဲ ၾကိဳက္၏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s