လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘယ္သူေျပာေျပာ ကိုယ္ေျပာတယ္ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

ေၾကာင္စာရျပီ စာေၾကာင္ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a comment


စကၠဴမ်က္ႏွာျပင္ထဲ ပန္းသီးျမွဳပ္လို ့တခ်ိဳ ့ေနရာေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ေအးဆိုပဲ ဂူးဂဲလ္ဆိုတာ ဘယ္သူလဲ
တည့္တည့္ရိုက္သြားတာ တစ္ေယာက္တည္း ခ်ိဳးေကြ ့ေျပးထြက္သြားတာ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္ဥာဏ္နည္းေနလို ့ပါ။
ငါ့ကိုၾကည့္ၾကည့္ျပီး ေျပာေျပာေနေတာ့တာပဲ။ က်ေပ်ာက္သြားတာရွိလို ့လား ကၽြန္ေတာ္ရွာေနတာ အနက္သမား
ဆိုရင္ေတာ့ အျဖဳဴေပမွာေပါ့။ လျပည့္၀န္းမွာ စြန္းထင္းေနတာ ေရွ ့ထြက္လက္ရပ္ျပ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို ့ရပါျပီ။

၂၀ ၁၂ ၂၀၀၈

.
(ဘယ္သူေျပာေျပာ ကိုယ္ေျပာတယ္ – စိုင္း၀င္းျမင့္။ ေက်ာ္ေမႊး – ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၂။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s