လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘယ္သူေျပာေျပာ ကိုယ္ေျပာတယ္ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

ဘ၀ေဟာင္းသို ့တစ္ေခါက္ျပန္ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a comment


ေနၾကာပန္းဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ ့ပံုတူပါပဲ ရူးေနသလိုပဲ လူသာေသသြားမယ္
ေဆးမေျခာက္ဘူး ဘယ္ကစ ဘာဆြဲမွာလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုေပါ့
မသိေသးဘူး အံ့ဖြယ္အေကာင္းဆံုးဆု ဘာလုပ္ရမွာလဲ ကမာၻပတ္ေနတာ ဘာကိုေစာင့္ၾကည့္ေနတာလဲ
ေလထဲကေစာင့္ေနမယ္ ေက်ာက္တံုးကိုႏွစ္တစ္ရာထားလည္း ဘာျဖစ္လာမွာလဲ။ အခုကမာၻက လိုက္ရွာေနျပီ။

၂၀၀၉

.
(ဘယ္သူေျပာေျပာ ကိုယ္ေျပာတယ္ – စိုင္း၀င္းျမင့္။ ေက်ာ္ေမႊး – ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၂။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s