လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘယ္သူေျပာေျပာ ကိုယ္ေျပာတယ္ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

ဒီေျမပံုအတိုင္းဆိုရင္ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a comment

ကမာၻမွာ စစ္ပြဲႏွစ္ပြဲျပီးသြားတယ္
ငါတို ့မျပီးေသးဘူး။

စစ္ျဖစ္ေတာ့မွာလား
သတင္းေထာက္မ်ားေမးေတာ့
ဘယ္ႏိုင္ငံနဲ ့လဲ
ေဂ်ာ့ဒဘလ်ဴဘုရွ္ေျဖတယ္။

ငါတို ့ရဲ ့ ဟာသကလည္း ထို ့အတူ
ဘယ္အရာနဲ ့လဲ။

ဒီေျမပံုအတိုင္းဆိုရင္
အားလံုး ေသကုန္ေတာ့မွာပဲ။

.
(ဘယ္သူေျပာေျပာ ကိုယ္ေျပာတယ္ – စိုင္း၀င္းျမင့္။ ေက်ာ္ေမႊး – ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၂။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s