လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ULYSSES (သုအိုင္စံ)

Leave a comment

cg_ulysses

Image source: Colin Goldberg

လကၡဏာမွာ
ၾကိဳတင္ ေရးမွတ္ထားေပမဲ့
ဝွက္စာကို
ၾကိဳတင္ ေပးမဖတ္ခဲ့ဘူး။

ျပီးေတာ့
ဇာတ္လမ္းထဲ
ျဖတ္သန္းခိုင္းတယ္။

ေဖ်ာက္ထားတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ
ေလွ်ာက္သြားမဲ့ ဘဝလမ္းထက္မွာ။

အမွားဆံုးဝကၤဘာရဲ႕ အားနည္းခ်က္နဲ႕
စကားလံုးအင္ပါယာ ခ်ဲ႕ကားခြင့္ရတယ္။

အဆိပ္ျခယ္ဆြဲထားတဲ့ ကာလအလိုက္
အဓိပၸါယ္လြဲသြားတဲ့ စာပိုဒ္ေတြ။

ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ ၾကံဳေတြ႕သြားသလို
ေတြ႕ျမင္ဖြဲ႕ႏြဲ႕ပံု ေရြ႕လ်ားသြားတယ္။

အလုပ္ျပီးရင္ အလုပ္စပါ
ပုဒ္ထီးပုဒ္မခ်ခြင့္မရွိတဲ့ ဝတၳဳထဲမွာ
ဝဋ္တစ္ခုစာ လဲလဲကြဲကြဲ စာေရးဆရာ
တကယ့္ ဘဝဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာၾကီးက
တရက္ခဏဆိုတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေလးပါလား
ဘယ္လို ဖတ္ဖတ္ နားမလည္ခဲ့ဘူးကြာ။ ။

၂၂.၀၇.၂၀၁၂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s