လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Blind Willow Sleeping Woman (Haruki Murakami)

ေမြးေန႔ရွင္ မိန္းကေလး (ျမင့္သန္း)

Leave a comment

ေမြးေန႔ရွင္ မိန္းကေလး (ျမင့္သန္း)


ဟိုး … ၊ အေမွာင္တြင္း တစ္ေနရာဆီက၊ အေရာင္ျပယ္ေနတဲ့ သစ္ရြက္ေျခာက္အေရာင္မ်ိဳး၊ လည္စည္းနဲ႔ အဘိုးၾကီးတစ္ေယာက္က “ဒါေပတဲ့ မင္းအေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားကြဲ႕၊ နတ္သမီးေလးရဲ့။ စဥ္းစားဆို က်ဳပ္ေပးႏိုင္တာ တစ္ခုတည္းပဲ၊ မို႔”လို႔ ေျပာၿပီး အဘိုးၾကီးက လက္ညႈိးတစ္ေခ်ာင္း ေထာင္ျပတယ္။ “တစ္ခုတည္းပဲ။” စိတ္ေျပာင္းသြား လို႔ ေနာင္ကာမွ ျပင္လို႔ မရႏိုင္ဘူး”
Birthday Girl – Haruki Murakami
ျမင့္သန္း က ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္လည္ေရးသားသည္။

ေမြးေန႔ရွင္ မိန္းကေလး (ျမင့္သန္း)


(Mandalay Icon – ဇြန္၊ ၂၀၁၂)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.