လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကၽြန္ေတာ္ေျပာသားပဲ။ ဒါဟာ သမုဒၵရာအေရာင္ပါလို႔။ ခင္ဗ်ားမယံုဘူး။ (ၿငိဏ္းေဝ)

1 Comment

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ကၽြန္ေတာ္ေျပာသားပဲ။ ဒါဟာ သမုဒၵရာအေရာင္ပါလို႔။ ခင္ဗ်ားမယံုဘူး။ (ၿငိဏ္းေဝ)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)

One thought on “ကၽြန္ေတာ္ေျပာသားပဲ။ ဒါဟာ သမုဒၵရာအေရာင္ပါလို႔။ ခင္ဗ်ားမယံုဘူး။ (ၿငိဏ္းေဝ)

  1. ဖတ္လို ့ ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ အေငြ ့အသက္တစ္ခ်ိဳ ့တစ္ေလ ေတြ ့ေနရသလိုပဲ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုျငိမ္းေ၀ ။ ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s