လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

က်ား (တစ္ဖက္ျခား) မႏွင့္ ဂုဏ္ရည္တူ အစိတ္အပိုင္း (လူဆန္း)

Leave a comment

နာမ္
  • အတိုင္းသား ျမင္ေနလ်က္ အားထုတ္တူးေကာ္ေနတာ ျပန္ေျပာရင္ မသိသား ဆိုးတရြားရြား။
  • ခုလည္း အတိုင္းသား ျမင္ေနလ်က္ မေတြ႕ဖူး၊ မျမင္ဖူး ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ခါဖူးမွ ဘုရားစူးဆိုသလို မေတြ႕ဖူးပါမွ မျမင္ဖူးပါဘူး။ ဆိုပါစို႔ … အခုမွေတာ့ ဆိုပါတယ္ မေတြ႕ဘူး မေတြ႕ပါဘူး လ်က္သား မေတြ႕ပါဘူး။
  • ဂ်စ္ပဆီမေလး ျပည္တြင္းစစ္တုန္းက ေဒသခံ ေပ်ာက္က်ားရဲေဘာ္ေတြ ၾကားဖူးတယ္။ စစ္ပြဲႏႊဲရင္း ျမင္းေကာင္းေတြ ဘယ္သူရွိမလဲ သူလည္း သစၥာရွိပါတယ္။ မင္းေအာက္က ေျမၾကီး ၿပိဳက်သလို ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ မင္း ေတြ႕ရွိသြားၿပီ။ အဲဒါ ေဆးဖက္ဝင္အခ်စ္ပဲ။ ျမင္ေနလ်က္သား မေတြ႕ဘူး။ ေတြ႕ေနလ်က္သား မေတြ႕လိုက္ဘူးကြာ။
  • ဘယ္ေလာက္ငယ္ငယ္ ေတာင္ကုန္းေတြ၊ ျမစ္ေတြ၊ ဥရုေခ်ာင္းဖ်ားေတြ၊ စိန္တြင္း၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမားတြင္းေတြ၊ ယခုဧကန္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မက ထိုးထြင္း ေကာ္ထုတ္ေနရတယ္။
  • ေၾကာ္ျငာထဲမွာ ျမင္ေနရသမွ် ပင္ပန္းျခင္းၾကီးစြာ ရွာရေဖြရ။ ကိုယ့္သရုပ္ေဆာင္မႈ ကိုယ္ ေလးဖက္ေလးတန္ မွန္တံတိုင္းထဲ ျပန္ျမင္ရ။ အတုပဲ။ အစစ္ လုပ္ရတာပဲ။ အမွန္က လူတိုင္းလူတိုင္း နားလည္လက္ခံထားသလို မေတြ႕တဲ့ကိစၥပဲ။ က်မ္းအေစာင္ေစာင္ မရိုးေအာင္ တင္ဆက္ရိုက္ကူးျမင္ေတြ႕ ရူးသြပ္စမ္းသပ္ဆဲ။ မ်ိဳးစပါး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေကာက္ပင္စိမ္းဝါ၊ စပါးဆန္ေစ့၊ ဗိုက္ထဲကအစာ၊ အာထရာေဆာင္းဓာတ္ပံု၊ သားဆက္ျခား ပညာေပးေဆြးေႏြး၊ အတိုင္းသား ျမင္ေနရလ်က္ အထူးေကာင္းေနပါတယ္။
  • ျမင္ေနေတြ႕ေနလ်က္သား တူးၿပီး ထူးေကာ္ေနရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ရွင္။ ေအးေလကြာ။ ေအးဟယ္ … ေနာ့။ အဟုတ္။ ေအးဆို။ ေပါ့ေနာ္။ အရမ္းပဲ။ သပ္လား။ ဟုတ္ကဲ့နဲ႔ ဟတ္ကဲ့ပါရွင့္။ ဟုတ္တယ္။ တကယ္အဟုတ္။ အဟုတ္ပဲ အဟုတ္ပဲ။ အိမ္း။ အမ္း။ အင္း။ ေအးေပါ့။ သပ္စ္အိစ္။ ဒါပဲေပါ့။ မဟုတ္ပါလားရွင္။
ေအာက္တို၊ ၂၀၀၈

(နာမ္ [သစၥာနီ၊ လူဆန္း၊ လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္၊ ေျမမႈန္လြင္၊ ဟိန္းျမတ္ေဇာ္])

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s