လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ျဖစ္ဖဲ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a comment

တကယ္ေကာင္းတဲ့ကဗ်ာ
တစ္ေၾကာင္းတည္းနဲ႔ ၿပီးခဲ့တယ္
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။ ။

၂၉၊၆၊၂၀၀၃
ကိုေခ်ာတစ္ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ
၃၊စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၀၃

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.