လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားရဲ့ ေလဟာနယ္ နည္းနည္းယူမယ္ေနာ္ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

တကယ့္ဘ၀

တကယ့္ဘ၀

ယူၿပီး ဘာလုပ္မွာလဲ။ ၿမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးတည္မယ္ဗ်ာ။ အဂၤါစံုတဲ့ ၿမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးေပါ့။ တစ္ခ်ိန္မွာ ေျမပံုျဖစ္လာမယ့္ ၿမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြ၊ အက်င့္စရိုက္ေတြ၊ အႏုပညာေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးေဖြးညေတြ။ ေကာင္းပါၿပီရဲ့။ ခင္ဗ်ားရဲ့ ၿမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးတစ္ျဖစ္လဲ ကၽြန္ေတာ့္ေလဟာနယ္ နည္းနည္းထဲမွာ ကိုယ့္အိမ္ထဲ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ခံေနရတဲ့ စိတ္ကေလးကို ဘယ္ေနရာမွာ ထားမလဲ။???

စာမ်က္ႏွာ () () ()

(တကယ့္ဘ၀ – ေဇယ်ာလင္း၊ ႏွစ္ကာလမ်ား – ၂၀၀၉)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s