လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

The Elephant Vanishes (Haruki Murakami)

ျပတင္းတစ္ေပါက္ (ျမင့္သန္း)

Leave a comment

ျပတင္းတစ္ေပါက္ (ဟာရူကီ မူရာကာမီ)

A Window

ကၽြန္ေတာ္ မေျဖတတ္ဘူး။ ခုထိတိုင္၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘာကို ျပန္ေျဖရမွန္း မသိဘူး။ ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေသာ္မွ် နားမလည္ႏိုင္မယ့္ ကိစၥေတြရွိတယ္။ ႏွစ္ကာလေတြ ဘယ္ေလာက္ၾကီးပဲ ၾကာၾကာ။ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳေတြ ဘယ္ေလာက္ၾကီးပဲ ရလာရလာ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ မီးရထားေပၚက လွမ္းၾကည့္ၿပီး ေတြ႕ရတဲ့ ျပတင္းေပါက္ေတြဟာ သူ႕ရဲ့ျပတင္းေပါက္ေတြခ်ည္းပါပဲ။
.
(A Window by Haruki Murakami. Eng trans: Jay Rubin.
Mandalay Icon Magazine – ေဖေဖၚဝါရီ၊ ၂၀၁၂။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s