လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဟဲဗီးမက္တယ္လ္ (Heavy Metal) (သုအိုင္စံ)

Leave a comment

လူ႕မာန ဓါးနဲ႔ တီးတဲ့ ေခတ္ သီခ်င္း
လူ႕သဘာဝ အမွားနဲ႔ စီးတဲ့ ျမစ္တစ္စင္း
ဂီတ အႏွစ္သာရဟာ ဝုန္းဒိုင္း ေပါက္ကြဲ
ဒီဘဝအျဖစ္ထာဝရဟာ ဒုန္းစိုင္း တစ္ေယာက္တည္း
လူ႕ပင္လယ္ထဲ…
ဒုကၡႏွစ္ထပ္ကိန္းနဲ႕ အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ ေနာက္ထပ္ တီးလံုးမ်ား
လုပ္သမွ်ဇာတ္သိမ္းတဲ့ တိတ္ဆိတ္မွဳနဲ႕ သံစဥ္ေတြ ေပ်ာက္ရွ ျပီးဆံုးသြားေပါ့…

သံစဥ္ အဆိပ္မိုက္ ၁၂ပါး နဲ႔
မျပန္ခင္ စိတ္ၾကိဳက္ လွည့္ကစားခဲ့တဲ့….ငါတို႕ေတြ….။ ။

၂၉.၀၃.၂၀၁၂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s