လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေျမြၾကီးပါခင္ဗ်ာ (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ေျမြၾကီးပါခင္ဗ်ာ (ေနမ်ိဳး)Image Source: Sai Win Myint

ေျမြၾကီးပါခင္ဗ်ာ။ မ်က္လွည့္ဆရာက ဤသို႔ ေရရြတ္ေျပာဆိုၿပီး ေသတၱာကို ဖြင့္လွစ္ျပသလိုက္သည္။ အမွန္ပင္ ေသတၱာထဲမွာ ေျမြၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ၾကရေပသည္။ ေျမြၾကီးသည္ ေသတၱာထဲမွာ စက္၀ိုင္းေပ်ာ့ပံုသ႑ာန္ ရစ္ေခြေနပါသည္။ ဦးေခါင္းကို အနည္းငယ္လႈပ္ပံုမွာ ၾကည့္ရႈသူေတြကို စိတ္လႈပ္ရွားေစပါသည္။ မ်က္လွည့္ဆရာသည္ ေသတၱာကို ျပန္ပိတ္လုိက္သည္။ ထို႕ေနာက္ သူ႕လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႕တန္းလိုက္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာက မတ္မတ္ရပ္လ်က္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးတိုက္ ဆန္႕တန္းထားပံုမွာ အဂၤလိပ္အကၡရာ T ပံုသ႑ာန္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ဂါထာမႏၱန္တစ္ခုကို ရြတ္ဆိုလိုက္ပါ၏။ ထိုဂါထာမႏၱန္ကို ယခုအသံုးျပဳေနေသာ အကၡရာဘာသာစကားျဖင့္ ေရးျပရန္မွာ အေတာ္ခက္ခဲပါသည္။ သူသည္ ထိုသို႕ရြတ္ဆိုအၿပီးတြင္ ေသတၱာကို ျပန္၍ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။ ေသတၱာထဲမွာ ဘာမွမရွိေတာ့။ အျဖစ္အပ်က္သည္ သိပ္မၾကာခဲ့့ပါ။ သူသည္ ေသတၱာကို ျပန္ပိတ္လိုက္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေျမြၾကီးပါခင္ဗ်ာ … ။ မ်က္လွည့္ဆရာသည္ ဤသို႕ရြတ္ဆိုကာ ေသတၱာကို ျပန္ဖြင့္ၿပီး ျပသလိုက္ျပန္သည္။ အမွန္ပင္ ေသတၱာထဲမွ ေျမြၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ထပ္၍ ေတြ႕ျမင္ရျပန္ေတာ့သည္။ ဤတစ္ၾကိမ္ ေတြ႕ျမင္ရေသာ ေျမြၾကီးမွာ ပို၍ၾကီးမားတုတ္ခိုင္ကာ စိမ္းမႈိင္းမႈိင္း ျပာညိဳ႕ညိဳ႕အေရာင္ထဲတြင္ အကြက္အကြက္ၾကီးမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရေပသည္။
ေျမြၾကီးသည္ ဦးေခါင္းကို ၿငိမ့္ခနဲ လႈပ္လိုက္ျပန္ေပသည္။ သူ၏လႈပ္ရွားမႈက ၾကည့္ရႈသူေတြကို ရင္ဖိုေစသည္။ မ်က္လွည့္ဆရာသည္ ေသတၱာကို ျပန္ပိတ္လိုက္သည္။ သူ၏ ကိုယ္ခႏၶာကို အဂၤလိပ္အကၡရာ T ပံုသ႑ာန္ ရပ္တန္႔ျပကာ ယခုအသံုးျပဳေနေသာ အကၡရာဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲေသာ ဂါထာမႏၱန္တစ္ခုကို ရြတ္ဆိုလိုက္ျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၿငိမ္သက္ကာ သူ၏ျပကြက္ကို ၾကည့္ေနမိၾကသည္။ ေျမြၾကီးပါခင္ဗ်ာ၊ သူသည္ ဤသို႔ေျပာၾကားၿပီး ေသတၱာကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာအခါ ပို၍ အလြန္တုတ္ခိုင္ၾကီးမားေသာ ေျမြၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ရေတာ့သည္။ သူသည္ ေသတၱာထဲမွ ေျမြၾကီးကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ဆြဲယူကိုင္မကာ သူ၏ ကိုယ္ခႏၶာကို ရစ္ပတ္ေစလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ျပကြက္ကို စိတ္၀င္စားေနမိသည္လား။ ေျမြၾကီး၏ အညႈိ႕ဓာတ္ကို ခံေနရသည္လား မကြဲျပားေတာ့ပါ။ ၾကည့္ေနရင္းမွာပင္ မ်က္လွည့္ဆရာက တစ္စံုတစ္ခုကို ေရရြတ္လိုက္ျပန္ပါသည္။ ထိုေရရြတ္မႈအဆံုးတြင္ ေျမြၾကီးသည္ သူ၏ဦးေခါင္းကို မတင္ကာ ပါးစပ္ကို ဟၿဖဲၿပီး ရစ္ပတ္ထားေသာ သူ႕ကို မ်ိဳလိုက္ပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္ သိပ္မၾကာလိုက္ပါ။ သို႕မဟုတ္ သိပ္မၾကာလိုက္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ထင္မွတ္ေစခဲ့သည္။ မ်က္လွည့္ဆရာ၏ ကိုယ္ခႏၶာကို မေတြ႕ရေတာ့ပါ။ ေျမြၾကီး ကိုယ္ခႏၶာထဲ ေရာက္ရွိသြားျခင္းပဲ ျဖစ္လိမ့္မည္ထင္သည္။ ေျမြၾကီးသည္ ရစ္ေခြလူးလြန္႕လိုက္ရာမွ ဦးေခါင္းကိုမတ္ကာ ပါးစပ္ကို ဟလိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ သူ႕အသံကို ေနာက္ဆံုးၾကားလိုက္ရျပန္ပါေသးသည္။ ေျမြၾကီးပါခင္ဗ်ာ■

(ေျမြၾကီးပါခင္ဗ်ာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ၊ ပံု၀တၳဳ၊ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ား) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ဟစ္တိုင္စာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s