လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဒါေတြဟာ အေရးအသားေတြ (လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္)

Leave a comment

မထင္ေရွာ့ခ္ (လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္)

ဒါေတြဟာ အေရးအသားေတြ (လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္)

.
( မထင္ေရွာ့(ခ္) – လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္။ ေမ – ၂၀၁၁။ အိပ္မက္အသစ္စာေပ။ )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s