လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေပးစာ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

အနႏၱကို မလိုခ်င္ဘူး ၾကာသာပေတးပဲ လိုခ်င္တယ္ (ေဇယ်ာလင္း)

… ကၽြန္ေတာ္တို႕ကဗ်ာဟာ ပံုသ႑ာန္ပိုင္းမွာ အက်ပ္အတည္းထဲ ေရာက္ေနတယ္။ တကၠနိအေဟာင္းေတြဟာ ကဗ်ာအတြက္ အသံုးမ၀င္ေတာ့ဘူး။ နိမိတ္ပံုသံုးျခင္း၊ သေကၤတသံုးျခင္း၊ အာရံုခံစားမႈကို သူ႕ေနရာမဟုတ္ပဲ အျခားေနရာေတြမွာ ေျပာင္းသံုးျခင္း၊ ရႈေထာင့္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္း၊ ကာလ ေဒသနဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြရဲ့ အဆက္အစပ္ေတြကို အစီအစဥ္အတိုင္း မဟုတ္ပဲ အဲဒီအစီအစဥ္က်တာကို ဖ်က္ျခင္း စသည္ျဖင့္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကဗ်ာေရးတဲ့ ေနရာမွာ အလားအလာအသစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က ကၽြန္ေတာ့္ကဗ်ာေတြထဲမွာ ရုပ္ရွင္တကၠနိျဖစ္တဲ့ မြန္တာ့(ဂ်္) Montage (ျပကြက္တစ္ခုတြင္ အျခားျပကြက္ (သို႔မဟုတ္) အျခားျပကြက္ အစိတ္အပိုင္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း။)ကို တြင္တြင္သံုးပါတယ္။ နိမိတ္ပံု တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုကို ယွဥ္ကပ္ျပလိုက္တဲ့အခါ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုဟာ အားနဲ႔၀င္ေဆာင့္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရရွိပါတယ္။ အဲဒီ နိမိတ္ပံုႏွစ္ခုဟာလည္း ပံုေျပာင္းသြားၾကပါတယ္။ အဲဒီနည္းနဲ႔ ကဗ်ာဖတ္သူရဲ့ စိတ္ကူးကို ႏႈိးဆြၿပီး စကားလံုးေတြ ပါဒေတြၾကားက ကြက္လပ္ေတြကို အဲဒီစိတ္ကူးနဲ႔ ဆက္စပ္ေစပါတယ္ …

(ေပေတာက္)

 

မင္းဘယ္မွာလဲ
ႏွင္းဆီေတြရဲ့ လမ္းေျဖာင့္ ဘယ္မွာလဲ
မီးလွ်ံေတြၾကားက သြားလမ္းကေလး ဘယ္မွာလဲ
သူ႕ကတိခံယူခ်က္ေတြ သူျပန္ေမ့သြားတဲ့ေတာင္ထိပ္ ဘယ္မွာလဲ
ခံုးေကာင္လို သူ႕ခႏၶာကိုယ္ သူပိတ္တတ္တဲ့
သစ္ေတာ္သီး ဘယ္မွာလဲ
ကမာၻပ်က္ေန႔ အၾကိဳပြဲေတာ္ ဘယ္မွာလဲ
အလံရဲ့ ေအာင္ပြဲခံၾကယ္ပြင့္ ဘယ္မွာလဲ
ထူထပ္သိပ္သည္းတဲ့ ျမဴထုၾကီးရဲ့ ဗဟိုခ်က္က ဘယ္မွာလဲ
မင္း ဘယ္မွာလဲ
ငါတို႕ ဘယ္မွာလဲ။ ။

(The Letter – Bei Dao. Old Snow / ဘာသာျပန္ – ေဇယ်ာလင္း)

The Letter

where are you
where is the straight of roses
where is the path through the fire
where is the peak that forgets its oath
where is the pear
whose body shuts like a clam
where is the pre-doomsday carnival
where is the flag’s victorious star
where is the dense fog’s centre
where are you
where are we

(Translated by Bonnie McDougall and Chen Maiping)

( အနႏၱကို မလိုခ်င္ဘူး ၾကာသာပေတးပဲ လိုခ်င္တယ္ – ေဇယ်ာလင္း။ ဒီဇင္ဘာ – ၂၀၀၆။ ႏွစ္ကာလမ်ား။ )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s