လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

လွလွၾကီး (သိုးထိန္း – အႏၱိမ + လင္းရမၼာ + ေတေလ + လင္းနီညိဳ)

2 Comments

လွလွၾကီး (သိုးထိန္း - အႏၱိမ + လင္းရမၼာ + ေတေလ + ၾကက္သြန္ + လင္းနီညိဳ)

လွလွၾကီး (သိုးထိန္း - အႏၱိမ + လင္းရမၼာ + ေတေလ + လင္းနီညိဳ)

လွလွၾကီး (သိုးထိန္း - အႏၱိမ + လင္းရမၼာ + ေတေလ + လင္းနီညိဳ)လွလွၾကီး (သိုးထိန္း - အႏၱိမ + လင္းရမၼာ + ေတေလ + လင္းနီညိဳ)

.

2 thoughts on “လွလွၾကီး (သိုးထိန္း – အႏၱိမ + လင္းရမၼာ + ေတေလ + လင္းနီညိဳ)

  1. (ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာ့ပို႔စ္ေမာ္ဒန္လို႔ထင္ေနမယ့္)စိတ္ကူးေပါက္ေလွ်ာက္ေရးနည္း မလွမပႀကီးပါလား။
    ဘယ္သူေျမာက္ေပးထားပါလိမ့္

    • ဟုတ္ကဲ့ ဆက္ေျပာပါ။ အားလံုးနားေထာင္ေနၾကပါတယ္။

      တလက္စထဲ tag ေလးေတြကိုပါ checkသြားပါဦးဆရာ။ Po-mo လို႔မ်ား ပါသြားသလားလို႔ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s