လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

နာမ္စကား၊ ရုပ္စကား / Numskull, Rude skull (လင္းရမၼာ)

Leave a comment

လွလွၾကီး (သိုးထိန္း - အႏၱိမ + လင္းရမၼာ + ေတေလ + ၾကက္သြန္ + လင္းနီညိဳ)

နာမ္စကား၊ ရုပ္စကား / Numskull, Rude skull (လင္းရမၼာ)
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s