လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အရိပ္ကေလးက ေမာ့ၾကည့္ခဲ့တယ္ (ေဇာ္ယုေအာင္)

Leave a comment

စႏၵယားသံ (ေဇာ္ယုေအာင္)

တစ္ပင္ရဲ့ကိုယ္နံ႔
တစ္ပင္က တစ္စက္ကေလးမရဘူး
တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္
ဖက္လွဲတကင္းေနၾကေပမယ့္
တစ္ပင္ရဲ့မ်က္ႏွာ
တစ္ပင္က မျမင္ရဘူး
တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရပ္ေနၾကေပမယ့္
တစ္ပင္ရဲ့ေခၚသံ
တစ္ပင္က မၾကားရဘူး
တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္
တေ၀ါေ၀ါ လွမ္းေခၚေနၾကေပမယ့္
တစ္ပင္ရဲ့နာမည္ေလးေတာင္
တစ္ပင္က မသိရဘူး
တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္
ေျခနင္းခံုတြယ္လိုက္ေနၾကေပမယ့္
တစ္ပင္ရဲ့ ညစာ
တစ္ပင္က မွ်ခ်င္လို႔မရဘူး
တစ္ပင္နဲ႕တစ္ပင္
စာနာမႈလႈိင္းေတြထန္ေနၾကေပမယ့္
တစ္ပင္ရဲ့တေယာ
တစ္ပင္က ထိ္ုးလို႕မရဘူး
တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ထဲ
အတူတက္ခဲ့ၾကေပမယ့္
တစ္ပင္ရဲ့အိပ္မက္
တစ္ပင္က မက္လို႔မရဘူး
တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္
အိပ္မက္ကႏာၱရထဲ
ခုတ္ေမာင္းေနၾကေပမယ့္
တစ္ပင္ရဲ့ပင္လယ္
တစ္ပင္က မ်ိဳခ်လို႕မရဘူး
တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္
ဆားငန္ရည္
တမ္းတမ္းစြဲ ျဖစ္ေနၾကေပမယ့္
တစ္ပင္ရဲ့လမ္း
တစ္ပင္က မွန္းလို႕မရဘူး
တစ္ပင္နဲ႕တစ္ပင္
တစ္ခရီးတည္း
လႊင့္ေနၾကေပမယ့္
ေတာဖြဲ႕ေနထိုင္ၾကေပမယ့္
အထီးက်န္လြန္းခဲ့။      ။

.
(စႏၵယားသံ – ေဇာ္ယုေအာင္။ စက္တင္ဘာ။ ၂၀၀၄။ နိဒါန္းသစ္စာေပ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s