လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ျမဴ (ေဇာ္ယုေအာင္)

Leave a comment

စႏၵယားသံ (ေဇာ္ယုေအာင္)

တံခါးေတြထဖြင့္လိုက္
အခန္းဟာ ေမွာင္က်သြားမယ္
ငါးေတြေရထဲေနသလို
အေမွာင္ထဲေနၾက။

မသိၾကဘူး လူေတြဟာ
ကိုယ္ေထာင္ထားတဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ
ကိုယ့္ဘာသာ ျပန္မိေနတာ။
မသိၾကဘူး ကိုယ့္အရိပ္ကေတာင္
ကိုယ့္ေနာက္မလိုက္ခ်င္ေတာ့တာ။
မသိၾကဘူး လူေတြဟာ
ကိုယ္ရယ္ခဲ့တဲ့ ခ်ာလီခ်က္ပလင္
ကိုယ္မရယ္ႏိုင္ေတာ့တာ။

မသိၾကဘူး လူေတြဟာ
အသက္ၾကီးၿပီး
အသိဥာဏ္ပုေနတာ။

ကဲ ေဟာဒီမွာ
တမာပင္တစ္ပင္
သူ႕အၾကိဳက္ေျမၾကီးထဲ ႏႈိက္ေနတယ္။

ကဲ ခင္ဗ်ား
ဘာဓာတ္ေတြ ထုတ္ယူမွာလဲ။

တံခါးေတြထပိတ္လိုက္
အခန္းဟာ လင္းက်င္းသြားမယ္
ငွက္ေတြေလထဲေနသလို
အလင္းထဲေနၾက။     ။

.
(စႏၵယားသံ – ေဇာ္ယုေအာင္။ စက္တင္ဘာ။ ၂၀၀၄။ နိဒါန္းသစ္စာေပ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s