လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဖ်ားနာျခင္းသတင္း (ေဇာ္ယုေအာင္)

Leave a comment

စႏၵယားသံ (ေဇာ္ယုေအာင္)

ေတာမီးထဲက ေတာေကာင္ေတြ
တဟုန္ထိုးေျပးထြက္လာသလို
တစ္ခါတစ္ခါ
ငါ့ဘ၀ထဲကေန
ငါ့ကိုယ္ငါထမ္းပိုး
တဟုန္ထိုးေျပးထြက္ရ။

ဆံပင္အနက္ထဲက
ဆံပင္အျဖဴကို ႏႈတ္ယူသလို
တစ္ခါတစ္ခါ
ငါ့ဘ၀ထဲကေန
ငါ့ကိုယ္ငါ ႏႈတ္ယူရ။

လဲက်သြားတဲ့ ေၾကြရုပ္ေလး
ထူေပးရသလို
တစ္ခါတစ္ခါ
ငါ့ဘ၀ထဲကေန
ငါ့ကိုယ္ငါ ဖြဖြေလးထူေပးရ။

အဲသလို
ငါ့ဘ၀ထဲကေန
ငါ့ကိုယ္ငါ အၾကိမ္ၾကိမ္ကယ္တင္ရင္း
စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ရမွာလား
ကယ္တင္ရွင္ စစ္စစ္မ်ား။

.
(စႏၵယားသံ – ေဇာ္ယုေအာင္။ စက္တင္ဘာ။ ၂၀၀၄။ နိဒါန္းသစ္စာေပ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s