လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အမွတ္တရဓာတ္ပံု (ေဇာ္ယုေအာင္)

Leave a comment

စႏၵယားသံ (ေဇာ္ယုေအာင္)

ေက်ာက္ေတာင္တစ္ေတာင္က
ယူမယ္တဲ့
ယူဖို႔လာတာပဲတဲ့။

ကႏာၱရတစ္ခုက
ေပးမယ္တဲ့
ေပးဖို႔လာတာပဲတဲ့။

ကဲ ဒီမွာ …
ဘာလက္နဲ႔ယူၿပီး
ဘာလက္နဲ႔ ေပးမွာလဲ။
ဘာေတြမ်ားယူလို႕ရလို႕လဲ
ဘာေတြမ်ားေပးလို႔ရလို႔လဲ။

ကဲ ဒီမွာ
ယူၿပီးရင္
ဘာျပန္ေပးရမလဲ
ေပးၿပီးရင္
ဘာျပန္ရမလဲ။

ေက်ညက္ၿပီလား
ေသခ်ာၿပီလား
အဲသလိုမဟုတ္ရင္ေတာ့
လက္ႏွစ္ဖက္ကို
ထိုးထည့္ထားလိုက္စမ္းပါ
ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲကိုသာ။     ။

.
(စႏၵယားသံ – ေဇာ္ယုေအာင္။ စက္တင္ဘာ။ ၂၀၀၄။ နိဒါန္းသစ္စာေပ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s