လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သစ္ပင္ေတြ (ေဇာ္ယုေအာင္)

Leave a comment

စႏၵယားသံ (ေဇာ္ယုေအာင္)

အိမ္ေရွ႕တံစက္ၿမိတ္မွာ
ဆက္တင္လိုျဖစ္ေနတဲ့
သစ္ပင္သစ္ကိုင္းသစ္ခက္သစ္ရြက္ေတြကိုျမင္ေတာ့
စိတ္မွာ မုဒိတာျဖစ္မိရဲ့။

သစ္ပင္ေတြရဲ့ေနာက္မွာ
ဘယ္သူဟာ ဆက္တင္ဆရာလဲ။

သစ္ပင္ေတြဟာ
ဘယ္ေနရာကို
ဘယ္လိုထိုးထြက္ရမယ္
ဘယ္လိုျဖန္႔က်က္ရမယ္
ဘယ္လိုအုပ္ဆိုင္းရမယ္ဆိုတာ
သူတို႔ဘာသာ သိေနၾကသလိုပဲ။

အခ်င္းခ်င္းလဲ
ဘယ္ေတာ့မွ ထိပ္တိုက္တိုး
ရုပ္ဆိုးအက်ိဳးမဲ့ေနရာလုမေပါက္ၾကဘူး။

ဘ၀တူေတြရဲ့ေနရာကိုလဲ
အၿမဲလက္ေရွာင္ၾကတယ္။

စကားမေျပာတဲ့သစ္ပင္ေတြ
အိမ္ေရွ႕မွာ။ ။

.
(စႏၵယားသံ – ေဇာ္ယုေအာင္။ စက္တင္ဘာ။ ၂၀၀၄။ နိဒါန္းသစ္စာေပ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s