လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

လမင္းမ်ား (ေဇာ္ယုေအာင္)

Leave a comment

စႏၵယားသံ (ေဇာ္ယုေအာင္)

တရႈံ႕ရႈံ႕ ငိုေနတုန္းကေပါ့
မုန္႔ေတြ အရုပ္ေတြ သီခ်င္းေတြနဲ႔ေခ်ာ့
အာေလာက္ေလာက္နဲ႔ေခ်ာ့။

ငယ္ငယ္တုန္းက
ကိုယ့္အလို မိဘကလိုက္တယ္
အခု ကိုယ့္အလို ကိုယ္လိုက္ရ။

မီးခိုးတအူအူနဲ႔
တကယ့္သေဘာၤဟာ
တကယ့္ဆိပ္ကမ္းက ထြက္ၿပီ။

ဆိပ္ကမ္းဟာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု
ဘယ္မွာလဲ ေနာက္ဆံုးဆိပ္ကမ္း။

ျမင္ေယာင္လာတယ္
ကိုယ့္အလို ထိန္ထိန္သာေပးခဲ့တဲ့
လမင္းေတြ မ်က္ႏွာေတြ။ ။

.
(စႏၵယားသံ – ေဇာ္ယုေအာင္။ စက္တင္ဘာ။ ၂၀၀၄။ နိဒါန္းသစ္စာေပ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s