လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

မူးသူ (ေဇာ္ယုေအာင္)

Leave a comment

စႏၵယားသံ (ေဇာ္ယုေအာင္)

အရိပ္တစ္ခုက
“ဒုကၡေရာက္ေနၿပီ” တဲ့

“ဒီမွာ မင္းကေရာက္လာတာလား
ငါက ေရာက္လာတာလား”

အရိပ္က
“ဘယ္သူကေရာက္ေရာက္
ဒုကၡေရာက္တာဟာ
ဒုကၡေရာက္တာပဲ” တဲ့
“ဒီမွာ
ငါ့ဘာသာ နားေအးပါးေအး
မင္းနဲ႔ေတြ႕မွ
ဒုကၡဟာ ဒုကၡေရာက္ရၿပီ” တဲ့

အရိပ္က
“ေဆာရီး” တဲ့

“အဲဒီ ေဆာရီးပဲ ျမည္းရေအာင္
လာေလ သြားမယ္”
ဒုကၡက ေခၚေနတယ္။      ။

.
(စႏၵယားသံ – ေဇာ္ယုေအာင္။ စက္တင္ဘာ။ ၂၀၀၄။ နိဒါန္းသစ္စာေပ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s