လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

စစ္တုရင္ အႏုပညာမွာ ခင္ဗ်ားခဏေလာက္ ေမ်ာ၀င္ၾကည့္ရင္ အႏုပညာရဲ့နိဂံုးကို ေတြ႕ႏိုင္တယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

Leave a comment

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

စစ္တုရင္ အႏုပညာမွာ ခင္ဗ်ားခဏေလာက္ ေမ်ာ၀င္ၾကည့္ရင္ အႏုပညာရဲ့နိဂံုးကို ေတြ႕ႏိုင္တယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s