လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကိုယ္တို႔အရပ္မွာ ‘လန္႔၊ လန္၊ လန္း’ စကားသံုးလံုး ေခတ္စားတယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

Leave a comment

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ကိုယ္တို႔အရပ္မွာ ‘လန္႔၊ လန္၊ လန္း’ စကားသံုးလံုး ေခတ္စားတယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s