လမ္းအိုေလး

Løøps of Resistance …

Relocate (သုအိုင္စံ); // 2003 & before

Leave a comment

လူတစ္ေယာက္ က်က်နနစီးႏိုင္မယ့္ ဖိနပ္တစ္ရံကို လူအေယာက္ေျခာက္ဆယ္ေလာက္က စနစ္တက် ၀ိုင္းလုပ္ေပးခဲ့ရျခင္းနဲ႔ လူတစ္ဖြဲ႕လံုး အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ကို လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ဦးေႏွာက္ထဲကေန စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ရျခင္းဟာ ညီမွ်တယ္လို႕ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေျပာလာရင္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွျပန္မျငင္းခ်င္ေတာ့တာက ဘ၀ဟာ ဘ၀ျဖစ္ေနလို႔။ အဲဒီလူအားလံုးထဲမွာ ကိုယ္ဟာ ဘာေကာင္ျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္တာကို ခံယူရဲလိုက္ၿပီ ■ – TiS –

.

Note:
Artworks above were archived during periods of 2000 – 2003. More recent ones can be accessed via Thu I San’s TiS Blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s