လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကြန္ျဖဴးရွပ္သို႔ (ၿငိဏ္းေဝ)

Leave a comment

အရည္အေသြးေတြရဲ႕ မွ်ေျခဟာ လူႀကီးလူေကာင္းျဖစ္မႈရဲ႕ ကြန္ဆက္ေဗဒ ဆုိတာဟုတ္ရဲ႕လား။

“အႏွစ္သာရဟာ စတုိင္ကုိ ဖုံးလႊမ္းရင္ ၾကမ္းတမ္းတယ္
စတုိင္ဟာ အႏွစ္သာရကုိ ဖုံးလႊမ္းရင္ အေသးစိတ္ေတြကုိ စုိးရိမ္မႈလြန္တယ္
အႏွစ္သာရနဲ႔ စတုိင္ဟာ မွ်ေျခကုိေရာက္ရင္ လူႀကီးလူေကာင္းျမင့္ျမတ္မႈေပၚတယ္”
(ကြန္ျဖဴးရွပ္)

ရသေဗဒရဲ႔ ကေျပာင္းကျပန္ဆန္မႈကုိ သံစုံသီးပင္ထဲမွာ ေတြ႕ဖူးတယ္ေရေသာက္ျခင္း၊ အစားစားျခင္းနဲ႕ လဲေလ်ာင္းျခင္းဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရွာေတြ႕ႏုိင္တယ္
လက္ဆပ္ Lexus ကားစီးရင္း ရႈံးနိမ့္မႈကုိေလွ်ာ္ေၾကးေတာင္းတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ
ေဝဖန္ေရးဆရာေတြဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ျခားနားမႈကုိ ဒီမုိကေရစီျပဳၾကပါတယ္။

ခင္ဗ်ားသူငယ္ခ်င္းရွင္ရင္ သူ႔ရဲ႕ရည္ရြက္ခ်က္ကုိ နားလည္ေပးပါ
သူေသရင္ သူဘာလုပ္ခဲ့လဲဆုိတာ ေစာင့္ေၾကာင့္ေပးပါ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါ။
သူငယ္ခ်င္းရွာေဖြမႈဟာ အကူအညီျဖစ္သလုိ အႏၱရာယ္လည္းျဖစ္တယ္
(ခင္ဗ်ားက အဓိပၸါယ္ကုိ ခြက္တစ္ခုလုိ အသုံးခ်ခ်င္တာကုိး !)
ေအာက္ကစာေၾကာင္းကုိဖတ္ပါ။
“ေသာ့ေသာ့ႏွင္ကြင္းျပင္ေကာင္းကင္ျပဳတ္က်ရင္နာတဲ့ ကဗ်ာမ်ဳိးပူပူသူသူလားလားလူလူ”
“လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ အေၾကာင္းအရာ ၃ ခုကုိ အထူးျပဳတယ္

(၁) ရမၼက္ (ငယ္တုန္း)
(၂) ေဒါသ (လူလတ္အရြယ္မွာ)
(၃) ခင္မင္မႈ (ႀကီးတဲ့အခါမွာ)”

ေသြးနဲ႔အသက္ရွဴမႈသီအုိရီကုိ ၂၁ ရာစု ေဘာဂေဗဒမွာ ေစ်းကြက္နဲ႔ပုံေဖာ္ၾကတယ္
က်င့္ဝတ္နွတိဟာ ေဂဟစနစ္နဲ႔ မဆက္သေရြ႕ ခင္ဗ်ားရဲ႕
ပုိးက်စ္လမ္းေပၚ
အနာေပါက္တဲ့ေျခေထာက္ေတြ အဇၱ်တၱအကေဗဒကုိ ဘယ္လုိမွ မေဖာ္ျပႏုိင္ဘူး
ရုပ္ထုတစ္ခုရဲ့ အဆင့္အတန္းဟာ ဘာလဲ။
ကဗ်ာရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ အသုံးတည့္မႈအေပၚ မမွီခုိဘဲ ဘယ္လုိမွ လက္ေတြ႔မက်မႈ
ျဖစ္လာတဲ့အခါ ကဗ်ာေပၚ
လႊမ္းမုိးထားတဲ့အရိပ္ေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္လဲ စဥ္းစားမိလား။

Source:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s