လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ခင္ဗ်ားဟာ ခင္ဗ်ားဘ၀ရဲ႕၁/၃ကုိ အိပ္ရာထဲမွာျဖဳန္းခဲ့တာ အိပ္ရာခင္းဟာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႕ ခင္ဗ်ားေတြးဖူးလား (ၿငိဏ္းေ၀)

Leave a comment

လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘ၀ရဲ႕ သုံးပုံတစ္ပုံကုိ အိပ္ရာထဲမွာ ျဖဳန္းရ/သုံးရ/အားျဖည့္ရတာ
အိပ္ရာခင္းဟာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႕ ေတြးဖူးလား? ? ? ?
(အင္တာဗ်ဴးဟာ ကဗ်ာထဲကုိ မဆီမဆုိင္၀င္ေရာက္လာခဲ့။ ေျဖလုိ႕ရရင္ ေျဖႏုိင္တယ္)
ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ‘ရင္က်ပ္’ ‘စိတ္က်ပ္’ ေရာဂါသည္မ်ား
ရာသီဥတုေၾကာင့္ဆုိရင္ အိပ္ရာခင္းဟာ အေရးႀကီးတယ္။
အိပ္ရာခင္း၀ယ္ရာမွ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္မ်ားကုိ အိပ္ရာခင္းစိတ္၀င္စားသူ John က ဒီလုိေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

၁။ အိပ္ခန္းရဲ႕အက်ယ္အ၀န္း
၂။ ေလေအးစက္ရွိ/မရွိ
၃။ အိပ္ရာခင္းရဲ႕ အထူ/အပါး (တခ်ဳိ႕က ထူထူႀကိဳက္/တခ်ဳိ႕ကပါးပါးႀကိဳက္)
၄။ ရာသီဥတုနဲ႕ ရင္က်ပ္ေရာဂါ
၅။ အိပ္ရာခင္းရဲ႕ အသားအထူအပါးနဲ႕ ရာသီဥတုဓာတ္
၆။ ေန႕အပူခ်ိန္နဲ႕ ညအပူခ်ိန္
၇။ ကုိယ္လုံးလွိမ့္လုိ႕ေကာင္းမေကာင္း
၈။ တာရွည္ခံႏုိင္မႈ
၉။ အိပ္ရာခင္းအဖုအထစ္ကင္းစင္မႈ၊ ခ်ဳိင့္၀င္မႈအေနအထား
၁၀။ အေရာင္
၁၁။ ေလွ်ာ္ဖြပ္လုိ႕လြယ္ကူ/မလြယ္ကူ

ရွိတ္စပီးယားရဲ႕ Macbeth ျပဇာတ္မွာ ဇာတ္ေကာင္တစ္ေကာင္က ဒီလုိေအာ္ခဲ့ပါတယ္။
“Sleep, Sleep, Sleep, . . . . . .”
အိပ္ျခင္းရဲ႕အေရးႀကီးပုံ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လူ႕ဘ၀ရဲ႕ ၁/၃ကုိ အိပ္ရာထဲမွာ ျဖဳန္းပစ္ၾကတယ္
အိပ္ရာခင္း<———> ရင္က်ပ္ေရာဂါ <———> အိပ္မက္
အိပ္ရာခင္း၊ အိပ္မက္၊ ရင္ကsပ္ေရာဂါနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ဘ၀စိတ္က်ပ္က်ပ္ထဲမွာ
အိပ္ရာခင္းဟာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႕ ဘ၀ရဲ႕ ၁/၃ က ထင္ပါသလား။ အင္တာဗ်ဴးစၿပီ။

(ဖက္ရွင္၊ ၂၀၀၉၊ ၾသဂုတ္)

Mirrored: BPF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s