လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေခါက္ထီး (မင္းဒီ)

Leave a comment

ကုိယ္႔ဆီကေန တနဂၤေႏြပါ အဖ်ားကူးတယ္
ကုိယ္႔ဆီကေန မိုးသားပါ အံု႔မိႈင္းတယ္
အခ်စ္ဆိုတာကလည္း ကုိယ္ေငြ႕ေႏြးေႏြးအျဖစ္ပဲ
ဒီအတိုင္းဆို
ရင္ထဲကို ေခါက္ထီးေလးတစ္လက္လွမ္းပို႔ဖို႔
ကဲ… မလိုအပ္ဘူးလား။
.

Source:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s