လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပလက္ေဖာင္း (မင္းဒီ)

Leave a comment

ပလက္ေဖာင္း (မင္းဒီ)

ဒါဟာ
ဆံပင္တိုတုိၾကယ္ေလးကုိ ေငးဖို႔
နကၡတ္ၾကည့္ေမွ်ာ္စင္ ျဖစ္တယ္
“ပန္းရဲ႕အဓိပၸာယ္”ကို သိနားလည္ဖို႔
စာသင္ခန္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္
ေနာက္ၿပီး
ပင္လယ္ထဲက အထီးက်န္ကၽြန္းေလးတစ္ကၽြန္းလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။
.

Source:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s